Thyroid -- En svensk mailinglista för sköldkörtesjuka

About Thyroid

Om thyroid

Thyroid är en ideell mailinglista och hemsida på thyroid.se, riktad till de som söker mer information om sköldkörtelsjukdomar. Den är således ämnad åt både de som är sjuka och de som är anhöriga eller har annat intresse i frågan.

Hemsidan är helt ideell och drivs av patienterna och medlemmarna på hemsidan och den knutna mailinglistan på kanalen.org. Vi har inga kontakter med några läkemedelsföretag och är helt obunda.

Du når oss listägare på owner-thyroid@kanalen.org.

Hemsidan har också som nämnt en mailinglista knuten till sig. Listan är öppen för alla som är sjuka i en sköldkörtelsjukdom eller har en anhörig som är sjuk. För att bli medlem fyller du i det formulär som finns på "Bli medlem".

Tanken med listan är att sprida information om vår väldigt vanliga sjukdom. Alltför många har varit sjuka i ett antal år men varken fått eller orkat ta reda på mer. Listan måste vara styrd - inga personangrepp tillåts, mailen måste handla om listämnet samt viss citeringsstandard måste följas - eftersom många av oss är sjuka och annars har svårt att fålja med i diskussionerna. Läs listreglerna när du blivit medlem för mer info.

To see the collection of prior postings to the list, visit the Thyroid Archives. (The current archive is only available to the list members.)

Using Thyroid
To post a message to all the list members, send email to thyroid@kanalen.org.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Thyroid

Subscribe to Thyroid by filling out the following form. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att ingen annan ska kunna anmäla dig på listan mot din vilja. När du har bekräftat detta, kommer din anmälan att skickas till listans moderator för godkännande. Du kommer därefter att få moderatorns beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en dold lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar bara är tillgänglig för listadministratören.

  Your email address:
  Your name (optional):
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:
  Reenter password to confirm:
  Which language do you prefer to display your messages?
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
Thyroid Subscribers
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Skriv in administratörsadress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Administratörsadress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Thyroid), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Thyroid administreras av thyroid-owner at kanalen.org
Administrativ sida för Thyroid (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på kanalen.org

Delivered by Mailman
version 2.1.26
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered