l.kanalen.org mailing lists - Admin Links

Welcome!

Below is the collection of publicly-advertised Mailman mailing lists on l.kanalen.org. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.To visit the administrators configuration page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended. If you have the proper authority, you can also create a new mailing list.

General list information can be found at the mailing list overview page.

(Send questions and comments to mailman@kanalen.org.)

   
List Description
5kilos För oss som fått barn som vägt 5 kg eller mer
98or En pratig lista för oss med barn födda 98
Augusti00 [no description available]
Baltikum För intresserade av de baltiska staterna
Barnastmalistan Barnastma&allergilistan
Barnreumatism Barnreumatism
Boklistan [no description available]
CP-skador Föräldrar till cp-skadade barn/ungdomar
Glamour Om tv-serien Glamour - The Bold and the Beautiful
Grrringo [no description available]
Historieforum Historisk debatt för tiden före ca 1500 e kr
Kalmar [no description available]
Kaukasien För intresserade av Kaukasien eller Centralasien
Kolhydratiker [no description available]
M-ammalistan [no description available]
Mars01 [no description available]
Mars02 [no description available]
Maskinstickning [no description available]
Moldova För intresserade av Moldova
Nordbelgare NordBelg
Nordsheltie [no description available]
November02 [no description available]
Preemie-Sweden För föräldrar till för tidigt födda barn (prematurfödda)
Prom For women experiencing/-ed Premature Rupture Of Membranes during pregnancy
Sticklistan [no description available]
Thyroid En svensk mailinglista för sköldkörtesjuka
Ukraina För intresserade av Ukraina
Ung-i-minne För oss föräldrar som mist lite äldre barn
Ungmedfibro [no description available]
Vold [no description available]
Zhurnalistika [no description available]

Delivered by Mailman
version 2.1.26
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered